Σχετικά βίντεο
10/11/2011
Καθαρισμός και προστασία από Graffiti
03/01/2012

Βραδυφλεγία προστασία από Φωτιά.

Βραδυφλεγία προστασία από Φωτιά

Βραδυφλεγία, υγρό ψεκασμού που εφαρμόζετε στα υφάσματα για προστασία από φωτιά. Η απαραίτητη προστασία από την φωτιά σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους οικιακούς αλλά και δημόσιους χώρους. Υλικά όπως τα υφάσματα και τα συνθετικά κατά κύριο λόγο, που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις βιομηχανίες θεωρούνται αρκετά επικίνδυνα στην περίπτωση ξεσπάσματος φωτιάς, καθώς τη μεταδίδουν εύκολα. Παράλληλα ένας όχι ασήμαντος κίνδυνος είναι και η έκκληση τοξικών αερίων από την καύση. Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή υλικών βραδυφλεγίας μετά τον καθαρισμό των ινωδών επιφανειών του χώρου σας. Έτσι καθιστούμε μοκέτες, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεων βραδύκαυστα. Όταν οι ινώδεις επιφάνειες έρθουν σε επαφή με την φωτιά, το υλικό βραδυφλεγίας που έχουμε εφαρμόσει μειώνει την παροχή οξυγόνου και δυσχεραίνει την εκδήλωση η την εξάπλωση της φωτιάς.

 

 Η απαραίτητη προστασία από την φωτιά σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους οικιακούς αλλά και δημόσιους χώρους

βραδυφλεγία    flame_test_1   bradiflegia.jpg_0jpg

βραδυφλεγίας

Βραδυφλεγία προστασία από φωτιά. Η απαραίτητη προστασία από την φωτιά σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους οικιακούς αλλά και δημόσιους χώρους. Υλικά όπως τα υφάσματα και τα συνθετικά κατά κύριο λόγο, που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις βιομηχανίες θεωρούνται αρκετά επικίνδυνα στην περίπτωση ξεσπάσματος φωτιάς, καθώς τη μεταδίδουν εύκολα. Παράλληλα ένας όχι ασήμαντος κίνδυνος είναι και η έκκληση τοξικών αερίων από την καύση. Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή υλικών βραδυφλεγίας μετά τον καθαρισμό των ινωδών επιφανειών του χώρου σας. Έτσι καθιστούμε μοκέτες, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεων βραδύκαυστα. Όταν οι ινώδεις επιφάνειες έρθουν σε επαφή με την φωτιά, το υλικό βραδυφλεγίας που έχουμε εφαρμόσει μειώνει την παροχή οξυγόνου και δυσχεραίνει την εκδήλωση η την εξάπλωση της φωτιάς.

Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή υλικών βραδυφλεγίας μετά τον καθαρισμό των ινωδών επιφανειών του χώρου σας. Έτσι καθιστούμε μοκέτες, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεων βραδύκαυστα. Όταν οι ινώδεις επιφάνειες έρθουν σε επαφή με την φωτιά, το υλικό βραδυφλεγίας που έχουμε εφαρμόσει μειώνει την παροχή οξυγόνου και δυσχεραίνει την εκδήλωση η την εξάπλωση της φωτιάς.

Όταν οι ινώδεις επιφάνειες έρθουν σε επαφή με την φωτιά, το υλικό βραδυφλεγίας που έχουμε εφαρμόσει μειώνει την παροχή οξυγόνου και δυσχεραίνει την εκδήλωση η την εξάπλωση της φωτιάς.